Việc có quá nhiều “gương mặt thân quen” tiếp tục dự thi đã khiến cuộc thi hát nổi tiếng trở nên kém hấp dẫn?
Về đầu trang