Con người đang trượt dần vào trong thế giới các biểu tượng trò chơi do chính con người tạo ra.
Về đầu trang