Số tiền lừa đảo mà tất cả người bị hại lên đến hơn 50 triệu đồng.
Về đầu trang