Swift code là gì, tổng hợp mã swift code mới nhất của các ngân hàng Việt Nam

Swift code hay còn gọi là mã ngân hàng thường được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng khi thực hiện chuyển hoặc nhận tiền quốc tế. Cùng…

Read more »